За нас

Екипът на „МАРК-ФРП КОНСУЛТ” ЕООД обединява знанията и многостранния ерудизъм на опитни професионалисти и експерти с ентусиазма и иновативността на млади специалисти от различно професионално направление, отговаряйки на нуждите и изискванията на динамично развиващите се национална и световна икономика/индустрия.

Управление:

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова е основател, собственик и управител на „МАРК-ФРП КОНСУЛТ” ЕООД, учредено през 2006 г.

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова строителен инженер, притежаващ Пълна Проектантска Правоспособност (ППП) по част Конструктивна и Организация и изпълнение на строителството, Пълна Проектантска Правоспособност (ППП) по част Транспортно планиране и проектиране, Конструктивна на транспортните съоръжения, Организация и безопасност на движението и ВОБД, включена в регистъра на КИИП с регистрационен номер № 35049.

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова е сертифициран оценител към КНОБ, притежаващ сертификати за оценка на Недвижими имоти, оценка на права на Интелектуална и Индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на Машини и съоръжения, оценка на Земеделски земи и трайни насаждения.

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова е сертифицирана по Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, Одитор по пътна безопасност, Управление на проекти в условията на договорите ФИДИК.

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова е инициатор, учредител и Председател на Управителния съвет на Българска Асоциация по Управление на проекти в строителството Член на Управителния съвет на Българско общество по строително право, член на КНОБ, член на КИИП; член на БААИК, вещо лице към СГС, СРС, агенция по вписванията, НАП.

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова притежава над 30 години професионален опит на национално и международно ниво в областта на строително – инженерната практика, проектантската, консултантска и оценителската дейност, ползва се с отлична репутация и е предпочитан експерт за държавни и части институции, дружества и организации.